*بازگشایی بخش ویلاهای هتل جهانگردی آبگرم محلات از تاریخ 1399/03/01*

*استخر های سرپوشیده واقع در طبقه زیرین هتل افتتاح گردید*