*استخر های سرپوشیده واقع در طبقه زیرین هتل افتتاح گردید*

*پیام ویژه مدیرعامل شرکت آتیه صبا به مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تابعه*